МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2012  № 93/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 січня 2012 р.
за № 67/20380

Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 82/5 від 11.01.2013
№ 1537/5 від 26.07.2013
№ 702/5 від 15.05.2015
№ 1131/5 від 18.04.2016
№ 2463/5 від 07.08.2019
№ 3228/5 від 23.10.2019
№ 3228/5 від 23.10.2019
№ 421/5 від 05.02.2020
№ 2754/5 від 13.08.2020
№ 3788/5 від 30.10.2020}

Відповідно до підпункту 11 пункту 4, пункту 7 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 01.02.2005 № 13/5 «Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.02.2005 за № 121/10401 (із змінами).

3. Начальникам міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України забезпечити неухильне виконання цього наказу.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 702/5 від 15.05.2015, № 3228/5 від 23.10.2019}

4. Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Железняк Н.А.) забезпечити включення зазначеного нормативно-правового акта до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

5. Розмістити цей наказ на веб-сайті Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції - керівника апарату Сєдова А.Ю.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Олександр Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
19.01.2012  № 93/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 січня 2012 р.
за № 67/20380

ПОРЯДОК
проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до підпункту 10 пункту 4, пункту 7 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, встановлює єдиний механізм здійснення Міністерством юстиції України та територіальними органами юстиції (далі - органи юстиції) перевірок стану додержання суб'єктами нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

{Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 421/5 від 05.02.2020}

1.2. Цей Порядок визначає механізми:

здійснення Міністерством юстиції України перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, а також інших органах, нормативно-правові акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, адміністрації морських портів України;

{Абзац другий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1537/5 від 26.07.2013, № 421/5 від 05.02.2020}

здійснення міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції України перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів у органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях, їх управліннях, відділах, інших структурних підрозділах, адміністрації морських портів України.

{Абзац третій пункту 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1537/5 від 26.07.2013, № 702/5 від 15.05.2015, № 1131/5 від 18.04.2016, № 3228/5 від 23.10.2019, № 421/5 від 05.02.2020}

{Абзац четвертий пункту 1.2 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1131/5 від 18.04.2016}

1.3. У цьому Порядку поняття вживаються в такому значенні:

безвиїзна перевірка - перевірка, яка проводиться органами юстиції щомісяця на підставі переліку актів, прийнятих суб’єктом нормотворення, та/або завірених в установленому законодавством порядку копій зазначених актів, надісланих цим суб’єктом на вимогу органів юстиції;

виїзна перевірка - перевірка, яка проводиться органами юстиції відповідно до їх річних планів або позапланово за місцезнаходженням суб'єкта нормотворення;

планова перевірка - перевірка, яка проводиться органами юстиції відповідно до річних планів перевірок, які затверджуються органами юстиції та до початку її проведення надсилаються суб’єктам нормотворення;

позапланова перевірка - перевірка, яка проводиться органами юстиції поза річними планами перевірок, які затверджуються органами юстиції, та без попереднього письмового повідомлення суб’єкта нормотворення про її проведення.

Поняття "нормативно-правовий акт" та "суб'єкт нормотворення" вживаються у цьому Порядку відповідно до законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

1.4. Контроль за додержанням суб’єктами нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів здійснюють органи юстиції шляхом проведення перевірок: планових, позапланових, виїзних та безвиїзних. Планові та позапланові перевірки є безвиїзними та виїзними.

1.5. Основним завданням проведення перевірок суб’єктів нормотворення є виявлення порушень законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів: неподання, несвоєчасного подання для державної реєстрації нормативно-правових актів, які відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державної реєстрації та не опубліковані в установленому законом порядку, а також надіслання для виконання вказівок, роз’яснень у будь-якій формі, що встановлюють правові норми, інших порушень.

1.6. Органи юстиції здійснюють безвиїзні, виїзні, планові та позапланові перевірки додержання законодавства про державну реєстрацію суб'єктами нормотворення, а саме:

міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, а також іншими органами, нормативно-правові акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, - Мін'юст;

органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними, районними в містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, їх управліннями, відділами, іншими підрозділами - міжрегіональні управління Міністерства юстиції України;

{Абзац третій пункту 1.6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 702/5 від 15.05.2015, № 1131/5 від 18.04.2016, № 3228/5 від 23.10.2019, № 421/5 від 05.02.2020}

адміністрацією морських портів України – Мін’юст (виїзні, планові та позапланові перевірки), міжрегіональні управління Міністерства юстиції України (безвиїзні перевірки).

{Пункт 1.6 розділу I доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1537/5 від 26.07.2; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 702/5 від 15.05.2015, № 3228/5 від 23.10.2019}

{Абзац п’ятий пункту 1.6 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1131/5 від 18.04.2016}

1.7. Уповноважені посадові особи органів юстиції зобов’язані додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів.

1.8. Уповноважені посадові особи органів юстиції мають право:

безперешкодно входити на об'єкт перевірки за службовим посвідченням і мати доступ до документів та інших матеріалів, у тому числі з обмеженим доступом, потрібних для проведення перевірки;

у зв'язку з реалізацією своїх повноважень вимагати надання необхідних документів та іншої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, а також засвідчених в установленому законодавством порядку копій документів, що можуть бути джерелом інформації про порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, для долучення їх до матеріалів перевірки;

давати обов’язкові для виконання вимоги з питань додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

складати довідки за результатами перевірок щодо стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів та/або протоколи про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

у зв'язку з реалізацією своїх повноважень та відповідно до закону звертатись до органів прокуратури, інших правоохоронних органів.

1.9. Уповноважені посадові особи органів юстиції зобов’язані:

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку у межах визначених повноважень;

ознайомити керівника органу, нормативно-правові акти якого відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, з результатами проведеної перевірки та/або протоколом про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

1.10. Посадові особи суб'єкта нормотворення під час здійснення перевірки мають право:

перевіряти наявність в уповноважених посадових осіб органів юстиції службового посвідчення та підстав для проведення перевірки;

бути присутніми під час здійснення перевірки;

одержувати та ознайомлюватись за результатами проведеної перевірки з довідкою та/або протоколом про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

надавати в письмовій формі свої пояснення та зауваження до довідки за результатами проведеної перевірки та/або протоколу про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії уповноважених посадових осіб органів юстиції.

1.11. Посадові особи суб'єкта нормотворення під час здійснення перевірки зобов'язані:

безперешкодно допускати уповноважених посадових осіб органів юстиції на об’єкт перевірки та надавати доступ до документів та інших матеріалів, у тому числі з обмеженим доступом, потрібних для проведення перевірки;

надавати необхідні документи та іншу інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, а також засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, що можуть бути джерелом інформації про порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

виконувати вимоги уповноважених посадових осіб органів юстиції з питань додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

II. Порядок проведення органами юстиції планової або позапланової перевірки суб'єкта нормотворення щодо додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів та оформлення їх результатів

2.1. Планова перевірка суб'єкта нормотворення проводиться за наказом уповноваженої посадової особи органу юстиції та на підставі річного плану перевірок, затвердженого уповноваженою посадовою особою органу юстиції. Порядок проведення безвиїзних та планових виїзних перевірок встановлено розділом ІІІ цього Порядку.

Не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення планової перевірки суб'єкту нормотворення надсилається письмове повідомлення за підписом уповноваженої посадової особи органу юстиції із зазначенням дати проведення перевірки, періоду, за який проводитиметься перевірка, та складу комісії з перевірки (далі - комісія).

Формування проектів річних планів проведення планових перевірок щодо додержання суб'єктами нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів здійснюється відповідними структурними підрозділами органів юстиції, виходячи з необхідності щорічного проведення таких перевірок та результатів безвиїзних перевірок.

Органи юстиції мають право проводити перевірки щодо додержання суб’єктами нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів спільно з іншими органами державної влади, в тому числі органами державного управління, органами виконавчої влади та правоохоронними органами. У цьому випадку органи юстиції готують та узгоджують проекти наказів щодо залучення в установленому порядку до складу комісій з перевірки представників цих органів.

2.2. Позапланова перевірка проводиться згідно з наказом уповноваженої посадової особи органу юстиції та на підставі:

подання суб'єктом нормотворення письмової заяви до органів юстиції про здійснення перевірки на його прохання;

звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

доручення Президента України, Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади;

виявлення органами юстиції порушення суб'єктом нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

2.3. Для проведення планової або позапланової перевірки наказом уповноваженої посадової особи утворюється комісія у складі не менше двох працівників та затверджується перелік питань для здійснення цих перевірок. Склад комісії з проведення перевірки визначається з урахуванням очікуваного обсягу роботи для виконання поставленого завдання перевірки.

До роботи комісії можуть залучатися в установленому законодавством порядку працівники інших органів державної влади, в тому числі органів державного управління, органів виконавчої влади та правоохоронних органів, а також фахівці (експерти).

2.4. Строк проведення планової або позапланової перевірки не може перевищувати п’яти робочих днів. За поданням голови комісії продовження строку проведення перевірки здійснюється уповноваженою посадовою особою, яка прийняла рішення про проведення перевірки, але не більше ніж на три робочі дні.

Планові або позапланові перевірки здійснюються в робочий час суб’єкта нормотворення, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.5. Органи юстиції оприлюднюють річні плани проведення перевірок щодо додержання суб'єктами нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет у порядку, визначеному законодавством.

2.6. Голова комісії:

забезпечує повідомлення керівника суб'єкта нормотворення про проведення планової перевірки;

організовує роботу комісії, визначає коло питань, що підлягають перевірці, виходячи з того, є перевірка плановою чи позаплановою;

розподіляє між членами комісії конкретні завдання для перевірки;

забезпечує координацію роботи членів комісії при підготовці та проведенні перевірки.

2.7. Члени комісії беруть участь у роботі комісії та виконують поставлені перед ними завдання.

Член комісії має право одноособово, керуючись конкретним завданням голови комісії, досліджувати окремі питання перевірки.

2.8. Для проведення планової або позапланової перевірки потрібні такі документи:

лист-повідомлення про проведення перевірки та склад комісії;

план (програма) проведення перевірки;

наказ про проведення перевірки.

2.9. Перед проведенням планової або позапланової перевірки комісія здійснює попередній аналіз та вивчення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб'єкта нормотворення, за потреби готує та направляє в установленому законодавством порядку запити про надання інформації щодо нормотворчої діяльності цього суб'єкта.

2.10. Комісія повинна проаналізувати зареєстровані в органі юстиції нормативно-правові акти суб'єкта нормотворення за період, який планується перевірити, узагальнити інформацію про нормативно-правові акти суб'єкта нормотворення, щодо яких органами юстиції прийнято рішення про відмову в державній реєстрації нормативно-правових актів, повернення нормативно-правових актів без державної реєстрації для доопрацювання, а також скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

За результатами такої підготовчої роботи головою комісії розробляється план (програма) перевірки, який (яка) затверджується уповноваженою посадовою особою органу юстиції, що прийняла рішення про проведення перевірки та затвердження складу комісії, і має містити в собі визначення завдань перевірки; визначення кола питань, які потрібно з'ясувати під час перевірки; строк перевірки та період роботи суб'єкта нормотворення, якого планується перевіряти.

2.11. У разі проведення позапланових перевірок на підставі доручення Президента України, Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади уповноважена посадова особа відповідного структурного підрозділу органу юстиції забезпечує складання і своєчасне доведення до всіх виконавців плану (програми) перевірки, яким (якою) визначаються, зокрема, основні питання, що підлягають перевірці, перелік і форма даних, які мають бути повідомлені органу юстиції для узагальнення та подання відповідно Президенту України, Кабінету Міністрів України або іншому органу державної влади.

2.12. Після підписання уповноваженою посадовою особою органу юстиції наказу про проведення планової або позапланової перевірки голова комісії:

розподіляє між членами комісії конкретні завдання на перевірку;

ознайомлює членів комісії з документацією, що є в наявності в органі юстиції, щодо суб'єкта нормотворення;

визначає термін прибуття членів комісії на перевірку;

інформує усіх її учасників про строк і завдання проведення перевірки;

забезпечує направлення листа-повідомлення про проведення перевірки, крім випадків, передбачених пунктом 2.2 цього розділу, коли перевірка може бути проведена без попереднього письмового повідомлення. Суб'єкт нормотворення, який отримує лист-повідомлення, повинен розглянути його та створити відповідні умови для проведення перевірки. У разі потреби отримання даних, що вимагають багато часу для підготовки, з листом-повідомленням направляється перелік документів, даних, які мають бути підготовлені до початку проведення перевірки.

2.13. Першим днем перевірки є день прибуття членів комісії на перевірку. У перший день перевірки голова комісії надає керівникові суб'єкта нормотворення, а у разі його відсутності особі, яка виконує його обов’язки, план (програму) перевірки.

2.14. Під час проведення виїзної перевірки уповноважені посадові особи органу юстиції та суб’єкта нормотворення мають права та обов’язки, передбачені відповідно пунктами 1.8-1.11 розділу І цього Порядку.

Голова та члени комісії мають право отримувати у керівника суб'єкта нормотворення, керівників його структурних підрозділів документи, письмові й усні пояснення та іншу інформацію, що стосується питань, які перевіряються (у тому числі з обмеженим доступом), потрібну для здійснення комісією своїх функцій, зокрема:

оригінали розпорядчих документів суб'єкта нормотворення (накази, рішення, розпорядження, постанови тощо), нормативно-правові акти, стандарти, технічні умови та інші документи, які ними затверджені, протоколи нарад і засідань структурних підрозділів суб'єкта нормотворення, матеріали проведених колегій, які стосуються питань перевірки;

відомості щодо структури суб'єкта нормотворення із зазначенням прізвищ, власних імен керівників структурних підрозділів, їхніх посад, номерів службових телефонів;

{Абзац четвертий пункту 2.14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2463/5 від 07.08.2019}

протоколи нарад суб'єкта нормотворення, вхідну та вихідну документацію, ураховуючи тексти факсів і телефонограм, матеріали діловодства всіх підрозділів суб'єкта нормотворення;

інформаційні матеріали, що постійно або періодично направляються (отримуються) суб'єктом нормотворення (інформаційні листи, статистичні, аналітичні розробки тощо);

іншу інформацію, яка дає змогу встановити наявність або відсутність порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

Суб’єкт нормотворення зобов’язаний надати комісії повну, всебічну та об'єктивну інформацію з усіх питань, які містяться в плані (програмі) проведення перевірки, та створити належні умови для проведення перевірки цієї інформації.

Комісія зобов’язана перевірити наявність положення про юридичну службу суб'єкта нормотворення; посадові інструкції працівників юридичної служби; нормативно-правові акти з питань державної реєстрації нормативно-правових актів, що приймались суб'єктом нормотворення, а також рекомендації чи інші документи з цього питання (якщо такі є), визначення відповідальних осіб за цю роботу, графіки перегляду нормативно-правових актів та їх приведення у відповідність до Конституції та законів України, інших актів законодавства, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколів до неї, міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, строки проведення цієї роботи та створення відповідних комісій чи робочих груп тощо. Комісія повинна перевірити наявність зареєстрованих нормативно-правових актів у суб’єкта нормотворення, порядок їх зберігання та підтримання в контрольному стані.

Комісія зобов’язана перевірити роботу суб'єкта нормотворення з його територіальними органами щодо забезпечення останніми виконання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, зокрема проведення суб'єктом нормотворення перевірок з цього питання територіальних органів, їх результати, перелік нормативно-правових актів, які приймаються цими органами, та подання їх на державну реєстрацію до відповідних органів юстиції.

2.15. Комісія, у разі потреби, має право отримати засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів (виписки з документів), довідки, а також письмові пояснення, завірені підписом керівника, або особи, яка виконує його обов’язки, або керівників відповідних структурних підрозділів суб'єкта нормотворення.

Комісія має право на безперешкодний доступ до місць зберігання інформації, у тому числі й до комп'ютерів, магнітних носіїв інформації тощо, отримання копій такої інформації.

Комісія отримує копії документів чи носіїв інформації, що можуть бути джерелом інформації про порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, на підставі листа уповноваженої посадової особи органу юстиції, який підтверджує право голови та членів комісії на отримання таких документів. Під час підготовки до перевірки запит суб’єкту нормотворення щодо надання інформації може бути направлений поштою з повідомленням про його вручення.

2.16. Під час проведення перевірки до плану (програми) проведення перевірки можуть уноситися зміни, що затверджуються уповноваженою посадовою особою органу юстиції, яка затвердила план (програму) перевірки.

2.17. Посадові особи, що здійснюють перевірку, взаємодіють з органами державної влади, в тому числі правоохоронними органами.

2.18. Результати перевірки комісія оформляє довідкою, що має містити в собі аналіз, висновки та пропозиції з усіх питань, які перевірялися.

Довідка складається з трьох частин:

I - вступна;

II - описова;

III - висновок.

До довідки долучаються інформативні додатки.

2.19. У вступній частині довідки мають бути наведені такі дані:

дата підписання довідки про перевірку (число, місяць, рік підписання довідки головою та членами комісії);

номер довідки про перевірку (порядковий номер журналу реєстрації перевірок);

повне і скорочене (за наявності) найменування суб'єкта нормотворення відповідно до положення (установчих документів);

місцезнаходження суб'єкта нормотворення;

підстави для проведення перевірки відповідно до вимог законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

найменування органу юстиції та його структурного підрозділу, прізвища, власні імена та посади осіб, що проводили перевірку;

{Абзац сьомий пункту 2.19 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2463/5 від 07.08.2019}

вид перевірки (планова чи позапланова);

період, за який проводиться перевірка;

інформація про направлення повідомлення суб'єкту нормотворення про проведення планової перевірки;

інформація про посадових осіб суб'єкта нормотворення, відповідальних за забезпечення додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

строк проведення перевірки (при необхідності зазначити перерву в роботі);

інформація про попередню перевірку (якщо така проводилася) із зазначенням найменування органу юстиції, дати та номера довідки про перевірку, періоду, за який проводилась перевірка (планова чи позапланова, установлені порушення та вжиті заходи щодо усунення виявлених недоліків);

загальні питання про роботу, яка проведена суб'єктом нормотворення щодо забезпечення виконання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

2.20. В описовій частині довідки про перевірку за кожним відображеним у довідці фактом порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів необхідно:

висвітлити показники, які характеризують роботу суб'єкта нормотворення в цілому та конкретні порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, з посиланням на документи, які використані при підготовці цієї довідки, згруповані за типами (указуються період охоплення їх перевіркою та метод - суцільний, вибірковий);

чітко викласти зміст порушення (за наявності), зазначити період, у якому дане порушення здійснено, при цьому додати до довідки копії документів, що підтверджують наявність факту порушення, письмові пояснення посадових осіб суб'єкта нормотворення щодо встановлених порушень (за наявності);

зазначити перелік документів, що не були надані під час здійснення перевірки (якщо такі були), та в разі відмови посадових осіб суб'єкта нормотворення надати письмові пояснення щодо причини ненадання документів, факт відмови відобразити в довідці.

Виявлені факти однотипних порушень та порушень, які повторюються, можуть групуватися у відомості або таблиці, що додаються до довідки. Зазначені відомості або таблиці повинні містити повний перелік однотипних порушень законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів із зазначенням звітного періоду, до якого вони належать (назву, дату і номер документа, а також посилання на нормативно-правові акти, їх пункти і статті, положення яких порушені). Такі додатки повинні бути підписані головою та членами комісії, а також уповноваженими посадовими особами суб'єкта нормотворення.

Не допускається відображення в довідці про перевірку необґрунтованих даних, а також суб'єктивних припущень, які не мають доказів.

У разі коли перевіркою не встановлено порушень вимог законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, в описовій частині довідки відображаються кількісні показники та робиться відповідний запис.

Довідка також повинна містити в порівняльному аспекті кількісні показники щодо:

поданих нормативно-правових актів суб'єкта нормотворення на державну реєстрацію до відповідного органу юстиції;

нормативно-правових актів суб'єкта нормотворення, зареєстрованих відповідним органом юстиції, у тому числі після доопрацювання (зазначаються окремо);

нормативно-правових актів, повернутих на доопрацювання, та інформацію щодо дотримання строку доопрацювання;

нормативно-правових актів суб'єкта нормотворення, у державній реєстрації яких відмовлено;

попередження прийняття незаконних правових норм у нормативно-правових актах, що прийняті суб'єктом нормотворення;

нормативно-правових актів суб'єкта нормотворення, рішення про державну реєстрацію яких скасовано, та інформацію щодо дотримання строку повідомлення про скасування таких актів.

2.21. Комісія повинна також проаналізувати роботу суб'єкта нормотворення щодо приведення його нормативно-правових актів у відповідність до Конституції та законів України, інших актів законодавства, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколів до неї, міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, у тому числі за зверненням відповідних органів юстиції, зокрема в довідці відображаються кількісні показники щодо нормативно-правових актів, переглянутих суб'єктом нормотворення за власною ініціативою, у тому числі зареєстрованих у відповідному органі юстиції, а також на вимогу органу юстиції; актів, приведених у відповідність до чинного законодавства, у тому числі скасованих, визнаних такими, що втратили чинність, та до яких унесено зміни; нормативно-правових актів, рішення про державну реєстрацію яких скасовано у зв'язку з неприведенням їх у відповідність до чинного законодавства.

2.22. У розділі "Висновок" довідки про перевірку відображається узагальнений опис виявлених перевіркою порушень законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів з посиланням на підпункти, пункти, статті нормативно-правових актів.

Виявлені порушення відображаються з розбивкою за роками, у межах періоду, що перевіряється.

У разі вилучення під час перевірки засвідчених в установленому законодавством порядку копій документів, які підтверджують факти виявлених порушень, про це робиться запис з відображенням мети вилучення, номера та дати листа-розпорядження про вилучення.

Відображається кількість складених примірників довідки про перевірку та відмітка про вручення одного примірника уповноваженим посадовим особам суб'єкта нормотворення.

2.23. Інформативні додатки до довідки про перевірку:

затверджений (затверджена) уповноваженою посадовою особою органу юстиції план (програма) перевірки суб'єкта нормотворення;

пояснення посадових осіб суб'єкта нормотворення щодо виявлених порушень, надані під час перевірки;

інші матеріали, що підтверджують наявність фактів порушень;

лист про необхідність проведення вилучення копій документів;

копії нормативно-правових актів, що підлягали державній реєстрації, але на реєстрацію не були подані, а також копії листів, телеграм, розпоряджень, вказівок тощо, якими встановлені правові норми;

інші матеріали, що мають значення для прийняття рішення за результатами перевірки та подальших заходів щодо забезпечення усунення порушень законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

2.24. Суб’єкт нормотворення у міру виявлення порушень законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів повинен, не чекаючи закінчення перевірки, ужити заходів щодо усунення виявлених порушень та запобігання їм надалі.

2.25. Член комісії, який не погоджується з висновками комісії, викладеними в довідці, має право письмово викласти свою окрему думку, що долучається до довідки. Викладаючи окрему думку, член комісії повинен підписати довідку, зробивши помітку: "Із зауваженнями, що містяться в "окремій думці".

2.26. Голова комісії підсумовує подані матеріали та складає довідку про перевірку у двох примірниках (в одному примірнику у разі складення в електронній формі).

{Абзац перший пункту 2.26 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3788/5 від 30.10.2020}

Довідка підписується головою комісії та її членами, керівником суб'єкта нормотворення або особою, яка виконує його обов’язки, керівником юридичної служби, а в разі потреби - також іншими відповідальними працівниками суб'єкта нормотворення.

У разі потреби голова комісії вносить пропозиції про попереднє колегіальне обговорення довідки про перевірку.

Один примірник довідки подається уповноваженій посадовій особі органу юстиції, другий у строк не більше п'яти робочих днів після закінчення перевірки вручається під підпис на першому примірнику довідки уповноваженій особі суб'єкта нормотворення або здається до канцелярії під підпис у довідці із зазначенням прізвища та посади працівника, що прийняв довідку, або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

2.27. При відмові керівника та/або інших посадових осіб суб'єкта нормотворення від підписання довідки про перевірку або неповернення такої довідки протягом трьох робочих днів голова та члени комісії засвідчують це відповідним записом за своїми підписами в кінці довідки.

За наявності зауважень до довідки про перевірку керівник чи інші посадові особи суб'єкта нормотворення, які підписують її, роблять про це застереження перед своїми підписами і не пізніше ніж через три календарних дні з дня підписання подають з цього приводу письмові пояснення та зауваження.

У разі коли зазначені особи вважають за необхідне уточнити надані ними пояснення або пояснити причини відмови від підписання довідки, ці особи мають право власноручно зробити це на довідці або на окремому аркуші, який додається до довідки та є його невід’ємною частиною.

2.28. Комісія повинна перевірити достовірність обґрунтувань, фактів, викладених у поясненнях посадових осіб суб'єкта нормотворення.

2.29. У тих випадках, коли потрібно вжити невідкладних заходів щодо усунення виявлених порушень законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, під час перевірки складається проміжна довідка і від посадових осіб суб'єкта нормотворення вимагаються пояснення. Ці матеріали негайно подаються уповноваженій посадовій особі органу юстиції, а в разі потреби готується повідомлення правоохоронним органам.

Факти, викладені в проміжній довідці, включаються до загальної довідки.

2.30. Результати перевірки викладаються в довідці на підставі перевірених даних і фактів, що випливають з наявних оригіналів документів суб'єкта нормотворення, а також інших даних.

При складанні довідки про перевірку повинні бути додержані об'єктивність і вичерпність опису виявлених фактів і даних.

Не допускається включення до довідки висновків, пропозицій та даних, не підтверджених документами.

2.31. Голова комісії протягом восьми робочих днів після завершення перевірки доповідає про її результати заступнику керівника органу юстиції з наданням довідки та інших матеріалів, складених за результатами перевірки, з відміткою про вручення її керівнику суб'єкта нормотворення, а також письмових пояснень та зауважень посадових осіб цього суб’єкта (за наявності).

{Пункт 2.31 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3788/5 від 30.10.2020}

2.32. Якщо за результатами перевірки було виявлено порушення суб’єктом нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, уповноважена посадова особа органу юстиції розглядає надані матеріали і вирішує питання щодо:

складання протоколу про адміністративне правопорушення за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів щодо керівника суб’єкта нормотворення;

надання рекомендацій та внесення пропозицій суб'єкту нормотворення стосовно припинення порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а в разі якщо порушення припинено, - щодо вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень;

унесення пропозицій суб'єкту нормотворення про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

заслуховування стану цієї роботи суб'єкта нормотворення на засіданні колегії органу юстиції.

2.33. Після ознайомлення з довідкою уповноважених осіб суб'єкта нормотворення, який перевірявся, орган юстиції надсилає йому лист за результатами перевірки, у якому зазначаються виявлені порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вносяться пропозиції про їх усунення та, при необхідності, притягнення до відповідальності посадових осіб суб’єкта нормотворення, винних у допущених порушеннях.

2.34. Суб'єкт нормотворення у місячний строк зобов'язаний повідомити орган юстиції про вжиті заходи та вказати терміни усунення виявлених перевіркою порушень.

У разі невиконання зазначеної вимоги орган юстиції приймає рішення щодо:

інформування у засобах масової інформації про нечинність нормативно-правових актів суб'єкта нормотворення, що застосовуються з порушенням законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

надіслання правоохоронним органам матеріалів про порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

інформування Президента України та Кабінету Міністрів України щодо неналежного виконання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів суб'єктом нормотворення.

2.35. Якщо за результатами перевірки виявлено порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, уповноважена посадова особа органу юстиції складає протокол про адміністративне правопорушення за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів щодо керівника суб’єкта нормотворення в порядку, встановленому законодавством.

ІІІ. Порядок проведення органами юстиції безвиїзної та виїзної перевірок суб’єкта нормотворення щодо додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів та оформлення їх результатів

3.1. Безвиїзна перевірка суб’єкта нормотворення щодо додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів проводиться органом юстиції на підставі надісланого цим суб’єктом переліку прийнятих ним актів за відповідний місяць поточного року.

3.2. Суб'єкт нормотворення щомісяця за підписом його керівника або особи, яка виконує його обов’язки, складає з дотриманням хронології повний перелік прийнятих ним актів за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку та до 5 числа місяця, наступного за звітним, надсилає супровідним листом цей перелік до відповідного органу юстиції.

У цьому переліку наводяться відомості про акти, прийняті суб'єктом нормотворення протягом місяця. За наявності у цьому переліку актів персонального характеру у графі 5 цього переліку зазначаються відомості - "акт персонального характеру", графи 6 та 7 при цьому не заповнюються. У разі прийняття суб'єктом нормотворення різних за видами розпорядчих документів (накази, розпорядження, постанови, рішення) цей перелік формується окремо за кожним видом розпорядчого документа суб'єкта нормотворення.

У разі прийняття суб'єктом нормотворення актів, що мають відповідний гриф обмеження доступу, відомості щодо цих актів надаються відповідно до вимог Законів України "Про інформацію" та "Про державну таємницю". У зв'язку з цим цей перелік та супровідний лист до нього можуть мати відповідний гриф обмеження доступу.

У графі 2 цього переліку зазначається повне найменування суб'єкта нормотворення. У разі прийняття цим суб'єктом акта спільно з іншими суб'єктами нормотворення у цій графі зазначаються повні найменування всіх суб'єктів нормотворення, що прийняли цей акт, в тому числі якщо суб'єкт нормотворення не був головним розробником акта.

У графі 3 цього переліку зазначається вид розпорядчого документа, прийнятого суб'єктом нормотворення.

У графі 4 цього переліку зазначаються дата прийняття акта та його номер. У разі прийняття спільного акта у цій графі зазначаються дата прийняття цього акта та через дріб - його номери, в тому числі якщо суб'єкт нормотворення не був головним розробником акта.

У графі 5 цього переліку зазначається повна назва акта (відомості про персональний характер цього акта), крім актів, що мають гриф секретності ("Особливої важливості", "Цілком таємно", "Таємно"), відомості про які наводяться у цій графі шляхом зазначення цього грифа.

У графі 6 цього переліку зазначається короткий зміст акта, що розкриває предмет його правового регулювання, крім актів, що мають гриф секретності ("Особливої важливості", "Цілком таємно", "Таємно"), відомості про які наводяться у цій графі шляхом зазначення цього грифа.

У графі 7 цього переліку суб'єкт нормотворення наводить іншу додаткову інформацію, зокрема відомості щодо державної реєстрації цього акта, втрати ним чинності, скасування, направлення акта на погодження із заінтересованими органами.

3.3. Міністерство інфраструктури України забезпечує подання до Міністерства юстиції України складених адміністрацією морських портів України згідно з пунктом 3.2 цього розділу переліків прийнятих нею актів (крім актів персонального характеру), а також надіслання до відповідних міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України (за місцезнаходженням адміністрацій морських портів) складених адміністрацією морських портів України згідно з пунктом 3.2 цього розділу переліків обов’язкових постанов по порту, прийнятих нею згідно зі статтею 17 Закону України «Про морські порти України».

{Пункт 3.3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1537/5 від 26.07.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 702/5 від 15.05.2015, № 3228/5 від 23.10.2019; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3788/5 від 30.10.2020}

3.4. Орган юстиції до 10 числа поточного місяця здійснює безвиїзну перевірку актів за надісланим суб’єктом нормотворення переліком, за результатами якої готує за необхідності лист про надання суб'єктом нормотворення завірених в установленому законодавством порядку копій зазначених актів для проведення їх перевірки щодо додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів. Суб'єкт нормотворення зобов'язаний надати завірені в установленому законодавством порядку копії зазначених актів протягом строку, встановленого у цьому листі.

Орган юстиції протягом 5 робочих днів з дня надходження завірених в установленому законодавством порядку копій зазначених актів здійснює безвиїзну перевірку таких актів, за результатами якої у разі порушення суб’єктом нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів проводить виїзну планову перевірку актів, прийнятих цим суб’єктом щодо додержання ним законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, результати яких відображаються у довідці за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та вирішує питання відповідно до вимог пункту 3.10 цього розділу. Такі перевірки проводяться уповноваженими посадовими особами органу юстиції за місцезнаходженням суб’єкта нормотворення згідно із затвердженим та доведеним до відома суб’єктів нормотворення річним планом-графіком проведення таких перевірок та без попереднього письмового повідомлення такого суб’єкта.

{Абзац другий пункту 3.4 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2754/5 від 13.08.2020}

З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період дії карантину перевірки щодо додержання суб’єктами нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів проводяться дистанційно за місцезнаходженням органу юстиції.

{Абзац третій пункту 3.4 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2754/5 від 13.08.2020}

Уповноважена посадова особа органу юстиції за три дні до проведення виїзної перевірки суб’єкта нормотворення усно повідомляє керівника юридичної служби цього суб’єкта або особу, яка виконує його обов’язки, про дату початку проведення такої перевірки та її строк, який має бути не більшим, ніж строк, встановлений у пункті 2.4 розділу II цього Порядку.

{Абзац четвертий пункту 3.4 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2754/5 від 13.08.2020}

{Пункт 3.5 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2754/5 від 13.08.2020}

3.5. Під час проведення виїзної перевірки уповноважена посадова особа органу юстиції та суб’єкта нормотворення мають права та обов’язки, передбачені відповідно пунктами 1.8-1.11 розділу І цього Порядку.

Уповноважена посадова особа органу юстиції має право отримувати у керівника суб'єкта нормотворення, керівників його структурних підрозділів документи, письмові й усні пояснення та іншу інформацію, що стосується питань, які перевіряються (у тому числі з обмеженим доступом), потрібну для здійснення своїх функцій, зокрема:

оригінали розпорядчих документів суб'єкта нормотворення (накази, рішення, розпорядження, постанови тощо), нормативно-правові акти, стандарти, технічні умови та інші документи, які ними затверджені, протоколи нарад і засідань структурних підрозділів суб'єкта нормотворення, матеріали проведених колегій, які стосуються питань перевірки;

відомості щодо структури суб'єкта нормотворення із зазначенням прізвищ, власних імен керівників структурних підрозділів, їхніх посад, номерів службових телефонів;

{Абзац четвертий пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2463/5 від 07.08.2019}

протоколи нарад суб'єкта нормотворення, вхідну та вихідну документацію, ураховуючи тексти факсів і телефонограм, матеріали діловодства всіх підрозділів суб'єкта нормотворення;

інформаційні матеріали, що постійно або періодично направляються (отримуються) суб'єктом нормотворення (інформаційні листи, статистичні, аналітичні розробки тощо);

іншу інформацію, яка дає змогу встановити наявність або відсутність порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

Суб’єкт нормотворення зобов’язаний надати уповноваженій посадовій особі органу юстиції повну, всебічну та об'єктивну інформацію з усіх питань, які містяться в плані (програмі) проведення перевірки, та створити належні умови для проведення перевірки цієї інформації.

У період проведення перевірки суб’єкт нормотворення зобов’язаний надати протягом строку, встановленого уповноваженою посадовою особою органу юстиції, та на її вимогу засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів (виписки з документів), довідки, а також письмові пояснення, завірені підписом посадових осіб суб’єкта нормотворення та його структурних підрозділів.

Уповноважена посадова особа органу юстиції має право на безперешкодний доступ до місць зберігання інформації, у тому числі й до комп'ютерів, магнітних носіїв тощо, отримання копій такої інформації.

Уповноважені посадові особи органу юстиції, що здійснюють перевірку, взаємодіють з органами державної влади, в тому числі правоохоронними органами.

3.6. Уповноважена посадова особа органу юстиції останнього дня проведення перевірки складає довідку за результатами проведеної перевірки суб’єкта нормотворення щодо додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, у двох примірниках.

У довідці зазначаються:

дата підписання довідки про перевірку (число, місяць, рік підписання довідки уповноваженою посадовою особою органу юстиції);

номер довідки про перевірку (порядковий номер журналу реєстрації перевірок);

повне і скорочене (за наявності) найменування суб'єкта нормотворення відповідно до положення (установчих документів);

місцезнаходження суб'єкта нормотворення;

підстави для проведення перевірки відповідно до вимог законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

найменування органу юстиції та його структурного підрозділу, прізвище (прізвища), власне ім’я (власні імена) та посада (посади) особи (осіб), що проводила (проводили) перевірку;

{Абзац восьмий пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2463/5 від 07.08.2019}

вид перевірки - виїзна планова перевірка (у разі її проведення міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України);

{Абзац дев'ятий пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 421/5 від 05.02.2020}

період, за який проводиться перевірка;

інформація про посадових осіб суб'єкта нормотворення, відповідальних за забезпечення додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

строк проведення перевірки (при необхідності зазначити перерву в роботі);

зміст порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, період, у якому дане порушення здійснено (додати до довідки копії документів, що підтверджують наявність факту порушення, письмові пояснення посадових осіб суб'єкта нормотворення щодо встановлених порушень (за наявності));

перелік документів, що не були надані під час здійснення перевірки (якщо такі були), та в разі відмови посадових осіб суб'єкта нормотворення надати письмові пояснення щодо причини ненадання документів, факт відмови відобразити в довідці.

Виявлені факти однотипних порушень та порушень, які повторюються, можуть групуватися у відомості або таблиці, що додаються до довідки. Зазначені відомості або таблиці повинні містити повний перелік однотипних порушень законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів із зазначенням звітного періоду, до якого вони належать (назву, дату і номер документа, а також посилання на нормативно-правові акти, їх пункти і статті, положення яких порушені). Такі додатки повинні бути підписані уповноваженими посадовими особами органу юстиції та суб'єкта нормотворення.

Не допускається відображення в довідці про перевірку необґрунтованих даних, а також суб'єктивних припущень, які не мають доказів.

У разі коли перевіркою не встановлено порушень вимог законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, в довідці відображається цей факт. Орган юстиції у разі відсутності порушень законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів за результатами проведеної безвиїзної перевірки суб’єкта нормотворення та відповідно необхідності проведення виїзної перевірки відображає цей факт у довідці.

{Абзац сімнадцятий пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 421/5 від 05.02.2020, № 2754/5 від 13.08.2020}

Міжрегіональне управління Міністерства юстиції України у разі відсутності порушень законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів за результатами проведених безвиїзних перевірок місцевої державної адміністрації та її структурних підрозділів складає одну довідку за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, яка підписується керівниками цих структурних підрозділів, керівником юридичної служби та керівником місцевої державної адміністрації. У довідці зазначаються повні і скорочені (за наявності) найменування місцевої державної адміністрації та її структурних підрозділів, які перевірялись, та їх місцезнаходження.

{Пункт 3.6 розділу III доповнено новим абзацом вісімнадцятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2754/5 від 13.08.2020}

Якщо в супровідному листі суб’єкта нормотворення, яким надано перелік актів, прийнятих ним за звітний період, наведено інформацію про те, що акти з основної діяльності не приймались, довідка за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, не складається, а натомість міжрегіональне управління Міністерства юстиції України щомісячно складає перелік таких листів, який візується уповноваженою особою та підписується заступником керівника міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

{Пункт 3.6 розділу III доповнено новим абзацом дев’ятнадцятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2754/5 від 13.08.2020; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції  № 3788/5 від 30.10.2020}

3.7. Довідка за результатами перевірки суб’єкта нормотворення підписується уповноваженою посадовою особою органу юстиції, керівником суб'єкта нормотворення (особою, що виконує його обов’язки), керівником юридичної служби, а в разі потреби - також іншими відповідальними працівниками суб'єкта нормотворення.

Один примірник довідки подається для ознайомлення уповноваженій посадовій особі органу юстиції, другий у день закінчення перевірки вручається під підпис на першому примірнику довідки керівнику суб'єкта нормотворення (особі, яка виконує його обов'язки) або керівнику юридичної служби цього суб'єкта нормотворення для передання керівнику суб'єкта нормотворення (особі, яка виконує його обов'язки) для ознайомлення.

Якщо довідка за результатами перевірки суб’єкта нормотворення складається в електронній формі, така довідка направляється суб’єкту нормотворення супровідним листом: в електронній формі через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису (печатки) та з обов’язковим використанням позначки часу чи спеціальний вебмодуль системи взаємодії для ознайомлення, погодження та підписання керівником суб’єкта нормотворення (особою, що виконує його обов’язки), керівником юридичної служби, а в разі потреби - також іншими уповноваженими працівниками суб’єкта нормотворення. Факт ознайомлення, погодження та підписання цієї довідки суб’єктом нормотворення засвідчується шляхом оформлення ним аркуша зовнішнього погодження, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», який надсилається Міністерству юстиції України протягом 3-х робочих днів з дня отримання суб’єктом нормотворення довідки в електронній формі через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису (печатки) та з обов’язковим використанням позначки часу чи спеціальний вебмодуль системи взаємодії.

{Пункт 3.7 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2754/5 від 13.08.2020; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції  № 3788/5 від 30.10.2020}

3.8. У разі відмови керівника та/або інших посадових осіб суб'єкта нормотворення від підписання довідки про перевірку або неповернення цієї довідки протягом трьох робочих днів  уповноважена посадова особа органу юстиції засвідчує це відповідним записом за своїм підписом у довідці.

За наявності зауважень до довідки про перевірку керівник чи інші посадові особи суб'єкта нормотворення, які підписують її, роблять про це застереження перед своїми підписами і не пізніше ніж через три календарні дні з дня підписання надають уповноваженій посадовій особі органу юстиції письмові пояснення та зауваження.

У разі коли зазначені особи вважають за необхідне уточнити надані ними пояснення або пояснити причини відмови від підписання довідки, ці особи мають право власноручно зробити це на довідці про перевірку або на окремому аркуші, який додається до довідки та є її невід’ємною частиною.

Уповноважена посадова особа органу юстиції повинна перевірити достовірність обґрунтувань, фактів, викладених у поясненнях посадових осіб суб'єкта нормотворення.

3.9. Результати перевірки викладаються в довідці на підставі перевірених даних і фактів, що випливають з наявних оригіналів документів суб'єкта нормотворення, а також іншої інформації.

При складанні довідки про перевірку повинні бути додержані об'єктивність і вичерпність опису виявлених фактів та даних.

Не допускається включення до довідки висновків, пропозицій та даних, не підтверджених документами.

3.10. Якщо за результатами перевірки було виявлено порушення суб’єктом нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, уповноважена посадова особа органу юстиції розглядає надані матеріали і вирішує питання щодо:

складання протоколу про адміністративне правопорушення за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів щодо керівника суб’єкта нормотворення;

надання рекомендацій та внесення пропозицій суб'єкту нормотворення стосовно припинення порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а в разі якщо порушення припинено, - щодо вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень;

унесення пропозицій суб'єкту нормотворення про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

заслуховування стану цієї роботи суб'єкта нормотворення на засіданні колегії органу юстиції.

3.11. Після ознайомлення з довідкою уповноважених осіб суб'єкта нормотворення, який перевірявся, орган юстиції надсилає йому лист за результатами перевірки, у якому зазначаються виявлені порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вносяться пропозиції про їх усунення та, при необхідності, притягнення до відповідальності посадових осіб суб’єкта нормотворення, винних у допущених порушеннях.

3.12. Суб'єкт нормотворення у місячний строк зобов'язаний повідомити орган юстиції про вжиті заходи та вказати терміни усунення виявлених перевіркою порушень.

У разі невиконання зазначеної вимоги орган юстиції приймає рішення щодо:

інформування у засобах масової інформації про нечинність нормативно-правових актів суб'єкта нормотворення, що застосовуються з порушенням законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

надіслання правоохоронним органам матеріалів про порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

інформування Президента України та Кабінету Міністрів України щодо неналежного виконання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів суб'єктом нормотворення.

3.13. Якщо за результатами перевірки виявлено порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, уповноважена посадова особа органу юстиції складає протокол про адміністративне правопорушення за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів щодо керівника суб’єкта нормотворення в порядку, встановленому законодавством.

Директор Департаменту
реєстрації та систематизації
нормативних актів,
правоосвітньої діяльності
Н.А. Железняк
Додаток 1
до Порядку проведення
органами юстиції перевірок
стану додержання законодавства
про державну реєстрацію
нормативно-правових актів

ПЕРЕЛІК
актів ______________________________________________,
(найменування суб’єкта нормотворення)
прийнятих за ___ місяць 20__ року

№ з/п

Повне найменування суб’єкта нормотворення

Вид розпорядчого документа

Дата прийняття акта та його номер

Повна назва акта

Короткий зміст акта, що розкриває предмет його правового регулювання

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

_________________________
(найменування посади керівника
суб’єкта нормотворення або особи,
яка його замінює)

___________
(підпис)

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ


М.П.


___ _______________20__ року

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2463/5 від 07.08.2019}Додаток 2
до Порядку проведення
органами юстиції перевірок
стану додержання законодавства
про державну реєстрацію
нормативно-правових актів

ДОВІДКА
за результатами проведеної щомісячної безвиїзної та щомісячної виїзної перевірки щодо додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 82/5 від 11.01.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1537/5 від 26.07.2013, № 2463/5 від 07.08.2019, № 2754/5 від 13.08.2020, № 3788/5 від 30.10.2020}