МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.12.2011 N 3539/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2011 р.
за N 1465/20203

Про затвердження Інструкції
з оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції
N 702/5 ( z0555-15 ) від 15.05.2015
N 1130/5 ( z0582-16 ) від 18.04.2016
N 3263/5 ( z1139-19 ) від 25.10.2019
N 422/5 ( z0143-20 ) від 05.02.2020 }

Відповідно до підпункту 11 пункту 4 Положення про
Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента
України від 06.04.2011 N 395 ( 395/2011 ), статей 188-41
( 80731-10 ), 221, 254-257 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80732-10 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення, що додається.
2. Надати право складати протоколи про адміністративні
правопорушення за порушення, передбачені статтею 188-41 Кодексу
України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ): директору Департаменту реєстрації та систематизації
правових актів, заступнику директора
Департаменту - начальнику Управління державної реєстрації
нормативно-правових актів та заступникам начальника цього
Управління, начальникам та заступникам начальників, головним і
провідним спеціалістам структурних підрозділів цього Управління;
{ Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 422/5 ( z0143-20 ) від 05.02.2020 }
начальникам та заступникам начальників міжрегіональних
управлінь Міністерства юстиції України, керівникам та заступникам
керівників структурних підрозділів, головним і провідним
спеціалістам, що здійснюють ержавну реєстрацію нормативно-правових
актів, цих управлінь. { Абзац третій пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 702/5
( z0555-15 ) від 15.05.2015, N 3263/5 ( z1139-19 )
від 25.10.2019 }

{ Абзац четвертий пункту 2 виключено на підставі з Наказу
Міністерства юстиції N 1130/5 ( z0582-16 ) від 18.04.2016 }
3. Департаменту з питань судової роботи, начальникам
міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України забезпечити
своєчасне надіслання матеріалів про адміністративні правопорушення
до відповідних судів та представництво Міністерства юстиції
України та його територіальних органів під час розгляду судами
справ про притягнення до адміністративної відповідальності
керівників органів, нормативно-правові акти яких відповідно до
закону підлягають державній реєстрації, за порушення, передбачені
статтею 188-41 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10 ). { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції N 702/5 ( z0555-15 ) від 15.05.2015, N 1130/5 ( z0582-16 )
від 18.04.2016, N 3263/5 ( z1139-19 ) від 25.10.2019, N 422/5
( z0143-20 ) від 05.02.2020 }
4. Управлінню забезпечення та документообігу, начальникам
міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України
забезпечити виготовлення необхідної кількості бланкової продукції.
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції N 702/5 ( z0555-15 ) від 15.05.2015, N 422/5 ( z0143-20 )
від 05.02.2020 }

5. Департаменту реєстрації та систематизації нормативних
актів, правоосвітньої діяльності (Железняк Н.А.) забезпечити
державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством
порядку.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції - керівника апарату Сєдова А.Ю.
7. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності
Законом України від 08.09.2011 N 3720-VI ( 3720-17 ) "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів
місцевого самоврядування".
Міністр О.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
19.12.2011 N 3539/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2011 р.
за N 1465/20203

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення

I. Загальні положення
1.1. Цю Інструкцію розроблено відповідно до статей 188-41
( 80731-10 ), 221, 254-257 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80732-10 ), підпункту 10 пункту 4 Положення про
Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228 ( 228-2014-п ).
{ Абзац перший пункту 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 422/5 ( z0143-20 ) від 05.02.2020 }

Цією Інструкцією встановлено механізм складання
уповноваженими посадовими особами Міністерства юстиції України і
його територіальних органів та надіслання органам, уповноваженим
розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів
та матеріалів про адміністративні правопорушення за порушення,
передбачені статтею 188-41 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ).
1.2. Протоколи про адміністративні правопорушення,
передбачені статтею 188-41 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ), складаються уповноваженими на те
Міністерством юстиції України посадовими особами (далі -
уповноважені посадові особи).
1.3. Уповноважені посадові особи складають протоколи про
адміністративні правопорушення за порушення законодавства про
державну реєстрацію нормативно-правових актів - неподання,
несвоєчасне подання для державної реєстрації нормативно-правових
актів, які відповідно до закону підлягають державній реєстрації,
направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли
державної реєстрації та не опубліковані в установленому законом
порядку, а також надіслання для виконання вказівок, роз'яснень у
будь-якій формі, що встановлюють правові норми.
1.4. Протоколи про адміністративні порушення складаються щодо
керівника органу, нормативно-правові акти якого відповідно до
закону підлягають державній реєстрації, а у разі його
відсутності - щодо особи, яка виконує його обов'язки, згідно з
відповідним розпорядчим документом цього органу. У разі вчинення
особою кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи
складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.
II. Оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
2.1. Протокол про адміністративне правопорушення (додаток 1)
за порушення, передбачені статтею 188-41 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10 ), складається
уповноваженою на те посадовою особою Міністерства юстиції України
та його територіальних органів за результатами перевірок,
проведених цією посадовою особою відповідно до порядку проведення
органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про
державну реєстрацію нормативно-правових актів, встановленого
Міністерством юстиції України.
2.2. Протокол про адміністративне правопорушення складається
українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення
відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення
додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо
якої він складений.
2.3. У протоколі про адміністративне правопорушення при його
складанні обов'язково вказується стаття Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), згідно з
якою передбачено адміністративну відповідальність.
2.4. При викладенні обставин правопорушення у протоколі
вказуються місце та час його вчинення, суть правопорушення, які
саме протиправні дії чи бездіяльність вчинила особа, щодо якої
складається протокол про адміністративне правопорушення, та які
положення законодавства цим порушено.
2.5. Якщо є свідки правопорушення та потерпілі, до протоколу
вносяться їх прізвища, імена та по батькові, а також адреси місць
проживання.
2.6. Уповноважена посадова особа зобов'язана ознайомити
особу, щодо якої складається протокол про адміністративне
правопорушення, відповідно до статті 63 Конституції України
( 254к/96-ВР ) з її правами і обов'язками, передбаченими статтею
268 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80732-10 ), про що робиться відмітка у протоколі. Про
обізнаність з вищезазначеним особа, щодо якої складається протокол
про адміністративне правопорушення, ставить у протоколі свій
підпис, а у разі відмови поставити підпис про це робиться
відповідний запис у протоколі, який засвідчується підписом
уповноваженої посадової особи.
2.7. Особі, щодо якої складається протокол про
адміністративне правопорушення, пропонується надати письмове
пояснення та зауваження за суттю вчиненого правопорушення, яке
вноситься до протоколу і засвідчується підписом зазначеної особи.
Пояснення та зауваження можуть додаватись до протоколу окремо, про
що робиться запис у цьому протоколі. У разі відмови особи, щодо якої складається протокол про
адміністративне правопорушення, від надання пояснень та зауважень
за суттю вчиненого правопорушення уповноважена посадова особа
вносить до нього відповідний запис, який засвідчується її
підписом.
2.8. Протокол підписується уповноваженою посадовою особою та
особою, щодо якої складається протокол про адміністративне
правопорушення, а також може підписуватись свідками та потерпілими
у випадку їх наявності. У разі відмови особи, щодо якої складається протокол про
адміністративне правопорушення, від підписання протоколу
уповноважена посадова особа робить про це відповідний запис, який
засвідчує своїм підписом та підписами свідків у випадку їх
наявності. Особа, щодо якої складається протокол про адміністративне
правопорушення, має право додати до протоколу пояснення і
зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви відмови
від його підпису.
2.9. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують
факт вчинення адміністративного правопорушення. Кожен документ повинен мати свої реквізити (дату, назву,
підписи тощо), містити достовірну інформацію та відповідати
вимогам законодавства.
2.10. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують
факт вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого
статтею 188-41 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10 ), протягом трьох робочих днів формуються уповноваженою
посадовою особою у справу. Наступного робочого дня справа про
адміністративне правопорушення разом із супровідним листом
Міністерства юстиції або його територіального органу надсилається
до районного, районного у місті (міського, міськрайонного) суду за
місцем вчинення адміністративного правопорушення.
2.11. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтею 188-41 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10 ), розглядаються суддями районного, районного у місті
(міського, міськрайонного) суду відповідно до статті 221 цього
Кодексу.
III. Порядок оформлення справи
про адміністративне правопорушення
3.1. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення
забезпечує уповноважена посадова особа, яка склала протокол.
3.2. Протокол не пізніше наступного дня після його складання
реєструється уповноваженою посадовою особою у журналі реєстрації
протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2),
сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також
скріплені печаткою Міністерства юстиції України або його
територіального органу. Крім того, у цьому журналі проставляється відмітка про
вручення другого примірника протоколу.
3.3. Облік протоколів проводиться в межах кожного
календарного року окремо.
3.4. Облік видачі бланків протоколів ведеться в журналі
видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення
(додаток 3).
3.5. Бланк протоколу має серію і номер. Бланки протоколів
мають наскрізну нумерацію та серію, що належить до відповідної
адміністративно-територіальної одиниці (додаток 4).
3.6. Журнали реєстрації протоколів про адміністративні
правопорушення та журнали видачі бланків протоколів про
адміністративні правопорушення зберігаються протягом трьох років.
Директор Департаменту
реєстрації та систематизації
нормативних актів,
правоосвітньої діяльності Н.А.Железняк

Додаток 1
до Інструкції з оформлення
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

серія _____ N ___________
_________________________________________________
(найменування центрального органу виконавчої
влади із забезпечення реалізації державної
правової політики, його територіальних органів)
ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року ____________________________
(місце складання протоколу)
Я, __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої
посадової особи)
_________________________________________________________________
________________________________________________________________,
керуючись статтями 254, 255, 256 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, склав(ла) цей протокол про те, що: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(місце, час і суть правопорушення, нормативно-правовий акт, який
передбачає відповідальність за дане правопорушення)
Відомості про особу, стосовно якої складено протокол:
Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________ _________________________________________________________________
Дата, місце народження ___________________________________________ _________________________________________________________________
Місце проживання, номер телефону _________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Місце роботи, посада, дата призначення на посаду _________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Документ, що посвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли
виданий, довідка кадрової служби, витяг з особової справи) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності)
роз'яснено зміст статті 63 Конституції України, а також його
(її) права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України
про адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з
матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти
клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою
адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право
на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної
особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами
перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;
оскаржити постанову по справі).
Підпис _____________________
Запис про відмову особи, щодо якої складено протокол про
адміністративне правопорушення, від проставлення підпису про
обізнаність із зазначеними положеннями Конституції України та
Кодексу України про адміністративні правопорушення
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підпис уповноваженої особи ___________________
Пояснення і зауваження щодо змісту цього протоколу (можуть
бути додані окремо) ______________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Запис про відмову від подання пояснення і зауваження щодо
змісту цього протоколу та мотивів відмови від його підписання
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підпис уповноваженої особи ___________________
До протоколу додаються: _____________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підпис особи, щодо якої складено протокол про адміністративне
правопорушення та яка отримала один примірник протоколу __________
Запис про відмову особи, щодо якої складений цей протокол,
від його підписання ______________________________________________ _________________________________________________________________
Підпис уповноваженої особи __________________
Свідки правопорушення і потерпілі (якщо такі були):
1. ______________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові; місце проживання)
_________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові; місце проживання)
_________________________________________________________________
Підписи свідків і потерпілих (якщо такі були):
1. _________________
2. _________________
Уповноважена посадова особа
_________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Протокол подається на розгляд до ____________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(найменування суду)

Додаток 2
до Інструкції з оформлення
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні
правопорушення

---------------------------------------------------------------------------------- |N з/п| Серія, | Дата та | Відомості про особу, | Посада, | Дата |Примітки| | |номер та | місце | щодо якої складено |прізвище,| вручення | | | | дата | вчинення | протокол |ініціали | другого | | | |складання|правопору-|-----------------------|особи, що|примірника| | | |протоколу| шення |прізвище,|посада|місце | склала |протоколу | | | | | |ім'я, по | |роботи|протокол | | | | | | |батькові | | | | | | |-----+---------+----------+---------+------+------+---------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Інструкції з оформлення
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів про адміністративні
правопорушення

------------------------------------------------------------------ |N з/п |Дата видачі | Серії та | Кількість | П.І.Б. та |Примітка| | | бланків | номери | виданих | підпис | | | | протоколів |протоколів,| бланків |отримувача | | | | | що |протоколів | | | | | |видаються, | (словом) | | | | | |від _______| | | | | | |до ________| | | | |------+------------+-----------+-----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Інструкції з оформлення
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

СЕРІЇ
бланків протоколів про адміністративні
правопорушення, що належать до відповідних
адміністративно-територіальних одиниць

------------------------------------------------------------------ |N з/п | Найменування | Серія адміністративних | | | | протоколів | |------+----------------------------+----------------------------| | 1 |Міністерство юстиції України| МЮ | |------+----------------------------+----------------------------| | 2 |Автономна Республіка Крим | АРК | |------+----------------------------+----------------------------| | 3 |Вінницька область | ВІ | |------+----------------------------+----------------------------| | 4 |Волинська область | ВН | |------+----------------------------+----------------------------| | 5 |Дніпропетровська область | ДН | |------+----------------------------+----------------------------| | 6 |Донецька область | ДО | |------+----------------------------+----------------------------| | 7 |Житомирська область | ЖИ | |------+----------------------------+----------------------------| | 8 |Закарпатська область | ЗА | |------+----------------------------+----------------------------| | 9 |Запорізька область | ЗП | |------+----------------------------+----------------------------| | 10 |Івано-Франківська область | ІФ | |------+----------------------------+----------------------------| | 11 |Київська область | КІ | |------+----------------------------+----------------------------| | 12 |місто Київ | КВ | |------+----------------------------+----------------------------| | 13 |Кіровоградська область | КР | |------+----------------------------+----------------------------| | 14 |Луганська область | ЛГ | |------+----------------------------+----------------------------| | 15 |Львівська область | ЛВ | |------+----------------------------+----------------------------| | 16 |Миколаївська область | МИ | |------+----------------------------+----------------------------| | 17 |Одеська область | ОД | |------+----------------------------+----------------------------| | 18 |Полтавська область | ПО | |------+----------------------------+----------------------------| | 19 |Рівненська область | РВ | |------+----------------------------+----------------------------| | 20 |місто Севастополь | СВ | |------+----------------------------+----------------------------| | 21 |Сумська область | СУ | |------+----------------------------+----------------------------| | 22 |Тернопільська область | ТЕ | |------+----------------------------+----------------------------| | 23 |Харківська область | ХА | |------+----------------------------+----------------------------| | 24 |Херсонська область | ХН | |------+----------------------------+----------------------------| | 25 |Хмельницька область | ХМ | |------+----------------------------+----------------------------| | 26 |Черкаська область | ЧК | |------+----------------------------+----------------------------| | 27 |Чернігівська область | ЧН | |------+----------------------------+----------------------------| | 28 |Чернівецька область | ЧВ | ------------------------------------------------------------------