У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади

( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 493/98 від 21.05.98 )
( У назві та тексті Указу слова "нормативні акти"
замінено словами "нормативно-правові акти" у
відповідних відмінках, а слова "державної виконавчої"-
словом "виконавчої" згідно з Указом Президента
N 493/98 від 21.05.98 )

З метою впорядкування видання міністерствами, іншими
органами виконавчої влади нормативно-правових актів, забезпечення
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, підприємств,
установ та організацій п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що з 1 січня 1993 року нормативно-правові
акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої
влади, органами господарського управління та контролю і які
зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають
міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації.
2. Державну реєстрацію здійснюють:
нормативно-правових актів міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, органів господарського управління
та контролю - Міністерство юстиції України;
нормативно-правових актів міністерств і республіканських
комітетів Автономної Республіки Крим - Головне управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим;
нормативно-правових актів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь,
відділів, інших підрозділів, а також місцевих органів
господарського управління та контролю - обласні, Київське та
Севастопольське міські управління юстиції;
нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві
та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів,
інших підрозділів - районні, районні у містах Києві та Севастополі
управління юстиції.
Державна реєстрація провадиться в порядку ( 731-92-п ), що
визначається Кабінетом Міністрів України. Міністерство юстиції України та управління юстиції складають
державні реєстри зареєстрованих ними нормативно-правових актів. ( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 493/98 від 21.05.98 )
3. Нормативно-правові акти, зазначені в статті 1 цього
Указу, набувають чинності через 10 днів після їх реєстрації, якщо
в них не встановлено пізнішого строку надання їм чинності.
4. Створити в Українському державному центрі правової
інформації Міністерства юстиції України банк даних про
нормативно-правові акти, занесені до державного реєстру. Міністерству юстиції України визначити порядок інформування
громадян, підприємств, установ та організацій про зазначені
нормативно-правові акти.
5. Міністерству юстиції України, іншим органам виконавчої
влади, органам господарського управління та контролю
забезпечувати опублікування нормативно-правових актів, занесених
до державного реєстру, а також широке інформування громадян через
засоби масової інформації про нормативно-правові акти, які
стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян.
6. Кабінету Міністрів України затвердити до 1 грудня 1992
року Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств, інших органів виконавчої влади, органів
господарського управління та контролю, що зачіпають права,
свободи та інтереси громадян або мають міжвідомчий характер
( 731-92-п ).

Президент України Л. КРАВЧУК
м.Київ, 3 жовтня 1992 року
N 493/92