👉 Реестр должников
Минюст

Внутренние документы по кадровым вопросам: Кадровая работа

Регламент Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в АРК, затверджений наказом ГУ юстиції Міністерства юстиції України в АРК від 17.01.2012 № 61/01-13

Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, затверджені загальними зборами трудового колективу Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим (протокол від 04.01.2012 р. № 1)