👉 Реестр должников
Минюст

Нормативное обеспечение: Международное сотрудничество

Міжнародна правова допомога у кримінальних справах

Міжнародна правова допомога у кримінальних справах – це передбачена національним кримінально-процесуальним законодавством, міжнародними нормативно-правовими актами (договорами, конвенціями, пактами, протоколами, угодами і т.п.) підписаними Україною, або учасницею яких є Україна, або права і обов’язки по яких перейшли до України в порядку правонаступництва, процесуальна форма провадження на території іноземної держави процесуальних дій по встановленню статусу за суб’єктами кримінального судочинства; по збиранню, перевірці доказів; за позовом і арешту майна; надання інформації про у міжнародному праві та практиці його застосування; забезпечення захисту та представництва інтересів іноземців, іноземних держав та юридичних осіб, міжнародних організацій у кримінальному судочинстві.

Основними процесуальними видами взаємодії у кримінальному судочинстві є:

  1. надання правової допомоги у кримінальних справах, яка полягає у проведенні процесуальних дій, оскільки під час розслідування і судового розгляду кримінальних справ часто виникає потреба у збиранні за кордоном доказів шляхом допиту обвинувачених, потерпілих, свідків, експертів, проведення обшуку, експертиз, судового огляду, вилучення та передачі предметів, вручення та пересилання документів тощо;
  2. видача правопорушників (або іншими словами екстрадиція) для притягнення до кримінальної відповідальності або для виконання вироку суду;
  3. передача засуджених осіб для подальшого відбуття покарання;
  4. арешт, пошук та конфіскація доходів, отриманих злочинним шляхом (де держави, зокрема, зобов’язуються надавати допомогу у проведенні розслідування та вживати тимчасові заходи: заморожувати банківські рахунки, накладати арешт на власність; конфіскувати засоби і доходи, отримані злочинним шляхом тощо.

Найбільш широко використовується у наданні взаємодопомоги у кримінальних справах Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, яка разом з Додатковим протоколом до неї діє для України з 1998 року.