👉 Реестр должников
Минюст

Надання працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану Автономної Республіки Крим платних послуг

Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» визначено засади діяльності органів державної реєстрації актів цивільного стану.
Зазначеним Законом на відділи державної реєстрації актів цивільного стану покладено проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану.

Вказані функції відділи державної реєстрації актів цивільного стану здійснюють безоплатно, за винятком сплати державного мита, у встановлених законодавством випадках.

Можливість надання відділами державної реєстрації актів цивільного стану платних послуг передбачена статтею 20 наведеного Закону, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1168 (зі змінами).

Ці послуги не пов’язані з виконанням основних завдань, покладених на відділи державної реєстрації актів цивільного стану.

З метою належної організації надання платних послуг наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2010 № 3335/5 затверджено Порядком надання цих послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за № 1380/18675 (далі — Порядок).

Нормативно-правове впорядкування надання платних послуг відділами, формування єдиного для всієї системи відділів державної реєстрації актів цивільного стану України переліку платних послуг забезпечує захист законних прав та інтересів громадян.

Порядком надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану встановлено єдиний підхід до проведення розрахунку собівартості платних послуг: визначено витрати, що входять до складу собівартості платної послуги, методику її розрахунку

Надання працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб міських, районних, міськрайонних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим платних послуг здійснюється на підставі Розмірів плати за надання платних послуг відділами реєстрації актів цивільного стану Автономної Республіки Крим, затверджених наказом Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим від 26.07.2012 № 1315/01-13, який зареєстровано в Головному управління юстиції 10.08.2012 за № 11/628.

У разі згоди на отримання послуги заявнику повідомляється про її вартість, згідно вищевказаних Розмірів, сума якої вказується у квитанції із зазначенням назви послуги, та надається інформація про можливість її оплати у будь-якому відділенні банку (Ощадбанку).

Разом з тим, повідомляється про розташування найближчих до відділу банківських установ. Оплата квитанції по платних послугах здійснюється безготівкою.

Про виявлену згоду на отримання платної послуги заявником подається письмова заява, яка скріплюється особистим підписом. Також у заяві зазначається дата її подання. Облік заяв ведеться у відповідному журналі (Реєстр обліку наданих платних послуг).

У разі згоди заявника на надання послуги та сплати суми за її вартість у журналі проставляється особистий підпис заявника та зазначаються відомості щодо квитанції про їх оплату.

Відмова фізичної особи від отримання платних послуг не впливає на реалізацію її прав та інтересів.

Нав’язування надання платних послуг є неприпустимим.

Від оплати платних послуг звільняються особи, які мають пільги відповідно до пункту 18 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито».

Надання платних послуг спрямовано на покращення обслуговування громадян під час їх звернення до відділів державної реєстрації актів цивільного стану з питань, пов’язаних з державною реєстрацією актів цивільного стану, та сприяє належній реалізації їх інтересів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці Крим
26.07.2012 № 1315/01-13

РОЗМІРИ

плати за надання платних послуг
відділами державної реєстрації актів цивільного стану
Автономної Республіки Крим

№ з/п

НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ

ОДИНИЦЯ ВИМІРУ

ЦІНА

ПОСЛУГИ

(грн.) с ПДВ

1

Пошук актового запису цивільного стану без повідомлення заявником даних про рік державної реєстрації акта цивільного стану

За

один рік

37.32

2

Пошук запису в метричних книгах, складених іншою ніж українська мовою до утворення органів державної реєстрації актів цивільного стану, за відсутності даних про рік складення запису

За

один рік

36.49

3

Видача запрошення із зазначенням дати державної реєстрації шлюбу

Один

документ

36.49

4

Надання правової допомоги, що включає складення заяв (анкет, прохань), у вирішенні питання щодо повторної видачі свідоцтв та інших документів про державну реєстрацію актів цивільного стану:

 

 

 

 

 

 

4.1

відділами державної реєстрації актів цивільного стану не за місцем звернення заявника

Один

документ

60.88

4.2

компетентними органами іноземних держав

Один

документ

84.47

5

Організація та проведення індивідуальних обрядів державної реєстрації шлюбу та народження (зокрема, обрядів ювілеїв весілля, обрядів заручин) з використанням різноманітних елементів урочистості:

 

 

5.1

у відділі державної реєстрації актів цивільного стану:

 

 

5.1.1

скорочений

Один обряд

91.31

5.1.2

повний

Один обряд

361.39

5.2

за межами відділу державної реєстрації актів цивільного стану

Один обряд

1217.36

5.3

у вихідні та святкові дні

Один обряд

 

608.71

6

Складення за проханням фізичних осіб заяв про державну реєстрацію актів цивільного стану, про повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, про внесення змін до актових записів цивільного стану, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану

Одна

заява

30.41

7

Доставка та вручення виключно:

 

 

7.1

Повторно виданих свідоцтв та інших документів про державну реєстрацію актів цивільного стану фізичній особі за місцем її проживання (перебування)

Один

документ

64.66

7.2

Копій документів для службового користування органів державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення заявника до інших відділів державної реєстрації актів цивільного стану

Один

документ

68.48

7.3

документів до уповноважених органів з метою їх легалізації для подальшого використання в іноземних державах:

 

 

7.3.1

один документ

 

240.43

7.3.2

два документа

 

300.58

7.3.3

три і більше документів

 

360.65

8

Надання консультації з питань:

 

 

8.1

застосування сімейного та цивільного законодавства

Одна

консультація

64.66

8.2

витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану

Одна

консультація

36.49

Заступник начальника реєстраційної служби — начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим — Н.Г.Пельо