👉 Реестр должников
Минюст

Положение: Региональное отделение Секретариата Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ

від 9 лютого 2007 року N 44/5

Про затвердження Положення про представника Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини і регіональне відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини

Наказую:

  1. Затвердити Положення про представника Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини і регіональне відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (додається).
  2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України N 6/5 від 15.01.2004 р. «Про затвердження Положення про регіональне відділення Національного бюро у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини».
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

Міністр О. Лавринович


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства юстиції України
від 9 лютого 2007 р. N 44/5

ПОЛОЖЕННЯ
про представника Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини і регіональне відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини

1. Діяльність Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (далі — Урядовий уповноважений) на регіональному рівні забезпечують представники Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, що працюють у складі Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі і очолюють регіональні відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (далі — регіональне відділення).

2. Представник Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (далі — представник Урядового уповноваженого) і регіональне відділення у своїй діяльності керуються Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та протоколами до неї (далі — Конвенція), Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» та іншими законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Регламентом Європейського суду з прав людини, Положенням про Міністерство юстиції України, Положенням про Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 року N 784, Положенням про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі та цим Положенням.

3. Представником Урядового уповноваженого призначається перший заступник (заступник) начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі наказом Міністра юстиції за письмовим поданням відповідного начальника управління юстиції, погодженим з Урядовим уповноваженим.

3.1. У разі виникнення обставин, за яких особа, призначена представником Урядового уповноваженого, не може виконувати обов’язки голови регіонального відділення, начальник відповідного управління юстиції у 10-денний строк звертається з поданням до Міністра юстиції про звільнення вказаної особи від виконання обов’язків представника Урядового уповноваженого та про призначення нового представника Урядового уповноваженого.

3.2. У разі виникнення обставин, за яких особа, призначена представником Урядового уповноваженого, тимчасово не може виконувати свої обов’язки, його обов’язки виконує начальник обласного управління юстиції.

4. Представник Урядового уповноваженого відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. координує роботу регіонального відділення;

4.2. відповідає на запити Урядового уповноваженого та Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (далі — Секретаріат);

4.3. надсилає до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, судових органів запити стосовно надання матеріалів і пояснень у справах про порушення Конвенції;

4.4. щороку до 25 грудня інформує Урядового уповноваженого про діяльність регіонального відділення, виконання відповідних доручень та проведення публічних заходів за звітний період;

4.5. у випадках, що потребують негайного втручання Секретаріату, представник Урядового уповноваженого своєчасно інформує про це Урядового уповноваженого;

4.6. представник Урядового уповноваженого несе персональну відповідальність за діяльність регіонального відділення перед Урядовим уповноваженим.

5. Представник Урядового уповноваженого має право:

5.1. з метою виконання доручень Урядового уповноваженого та Секретаріату звертатись до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та судових органів із запитами про надання матеріалів та коментарів у конкретних справах;

5.2. отримувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, судових органів відповідні матеріали та інформацію у конкретних справах, які стосуються заявлених порушень положень Конвенції;

5.3. у разі потреби для виконання окремих завдань залучати до роботи регіонального відділення інших працівників обласних та районних управлінь юстиції (за погодженням з начальником відповідного управління юстиції);

5.4. брати участь у засіданнях і нарадах з питань, віднесених до його компетенції;

6. Регіональне відділення створюється при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управліннях юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі.

7. До складу регіонального відділення включаються спеціалісти відповідних управлінь юстиції. До складу регіонального відділення на безоплатній основі можуть включатись представники державних органів, зокрема, державної виконавчої служби, обласних державних адміністрацій, судових органів, територіальних органів прокуратури, МВС, Департаменту з питань виконання покарань, а також представники громадських організацій (за погодженням з їх керівниками).

8. Склад регіонального відділення за письмовим поданням представника Урядового уповноваженого затверджується Урядовим уповноваженим.

9. Зміни до складу регіонального відділення затверджуються Урядовим уповноваженим за письмовим поданням представника Урядового уповноваженого.

10. Основними завданнями регіонального відділення є:

10.1. виконання доручень Урядового уповноваженого та Секретаріату стосовно збору і вивчення фактів і доказів у конкретних справах, що стосуються заявлених порушень Україною положень Конвенції, посилання на які містяться у запитах Європейського суду з прав людини до Урядового уповноваженого;

10.3. інформування населення про положення Конвенції та практику Європейського суду з прав людини;

10.4. проведення індивідуальних консультацій громадян з основних положень Конвенції і процедури подачі, прийняття і розгляду заяв Європейським судом з прав людини;

10.5. здійснення роз’яснювальної роботи серед посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, працівників суду і прокуратури, органів місцевого самоврядування про суть, призначення і зміст Конвенції та протоколів до неї, про особливості застосування Конвенції та практики Європейського суду з прав людини як джерела права;

10.6. участь у організації та проведенні семінарів з питань роз’яснення, тлумачення та застосування положень Конвенції.

11. На виконання основних завдань регіональне відділення:

11.1. за дорученням Урядового уповноваженого та Секретаріату вивчає факти, збирає докази та надсилає копії матеріалів у справах, що знаходяться в провадженні Європейського суду з прав людини, а також іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Урядового уповноваженого;

11.2. здійснює індивідуальний прийом громадян з питань організації діяльності та порядку звернення до Європейського суду з прав людини;

11.3. вживає заходів щодо попередження порушення прав людини та основоположних свобод, а також щодо відновлення порушених прав і свобод на відповідній території.