👉 Реестр должников
Минюст

Обращения граждан

  1. Закон України від 02.10.1996р. № 393/96-ВР «Про звернення громадян»;
  2. Указ Президента України від 07.02.2008р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»;
  3. Порядок личного приема граждан в Главном управлении юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым и районными, городскими, горрайонными управлениями юстиции Автономной Республики Крым, утвержденный приказом Главного управления юстиции от 29.11.2011г. № 1666/01-13, зарегистрированным в Главном управлении юстиции 30.11.2011г. за № 10/612;
  4. Інформаційне роз’яснення щодо повноважень Міністра юстиції, як члена Вищої ради юстиції;
  5. Інформаційне роз’яснення щодо підстав та порядку застосування до суддів дисциплінарної відповідальності згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів»;