👉 Реестр должников
Минюст

Нормативное обеспечение: Систематизация законодательства

Указ Президента України від 22.01.1996р. № 73/96 «Про видання збірників актів законодавства України»

Указ Президента України від 27.06.1996р. № 468/96 «Про Єдиний державний реєстр нормативних актів»

Указ Президента України від 27.06.1996р. № 472/96 «Питання оновлення збірників актів законодавства України»

Указ Президента України від 13.12.1996р. № 1207/96 «Про оприлюднення актів законодавства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України»

Указ Президента України від 10.06.1997р. № 503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1996р. № 1504 «Про запровадження Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та здійснення правової інформатизації України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2001р. № 376 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2001р. № 1693 «Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008р. № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації» із змінами.

Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21.04.1999г. № 471-2/99 «О Положении о порядке опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета министров Автономной Республики Крым»

Наказ Міністерства юстиції України від 25.06.2002р. № 57/5 «Про затвердження Інструкції про порядок і умови отримання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів»

Наказ Міністерства юстиції України від 15.04.2004р. № 31/5 «Про затвердження Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах і установах юстиції України»

Наказ Міністерства юстиції України від 02.06.2004р. № 43/5 «Про затвердження Класифікатора галузей законодавства України»

Наказ Міністерства юстиції України від 31.03.2003р. № 25/5 «Про затвердження порядку і розмірів плати за надання права доступу, користування та одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів»

Наказ Міністерства юстиції України від 18.01.2012р. № 91/5 «Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства»

Приказ Министерства юстиции Украины от 11.03.2013 № 403/5 «Об утверждении Примерной программы проведения проверок состояния правовой работы и систематизации законодательства в министерствах, иных органах исполнительной власти, на государственных предприятиях, в учреждениях, организациях и государственных хозяйственных объединениях»