👉 Реестр должников
Минюст

Нормативно-правовая база: Представительство интересов государства в судах

 1. Закон України «Про громадські обєднання» від 22 березня 2012 року N 4572-VI;
 2. Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22 червня 2012 року № 5026-VI;
 3. Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05 липня 2012 року N 5073-VI;
 4. Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 382;
 5. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 05 квітня 2001 року N 2365-III;
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2001 р. N 840 «Про реалізацію статей 9, 11 Закону України „Про політичні партії в Україні“»;
 7. Наказ Міністерства юстиції України від 4 квітня 2005 р. N 26/5 «Про затвердження форм заяв про реєстрацію політичної партії та її структурного утворення, форми відомостей про склад керівних органів політичної партії»;
 8. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року N 1045-XIV;
 9. Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» від 07 жовтня 1997 року N 554/97-ВР;
 10. Порядок надання спілці професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 1998 р. N 762;
 11. Закон України «Про організації роботодавців» від 24 травня 2001 року N 2436-III;
 12. Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02 грудня 1997 року N 671/97-ВР;
 13. Положення про реєстрацію асоціацій та інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. N 175;
 14. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16 листопада 1992 року N 2782-XII;
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів»;
 16. Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, затверджено наказом Міністерства юстиції України від 21 лютого 2006 р. N 12/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2006 р. за N 173/12047;
 17. Закон України «Про третейські суди» від 11 травня 2004 року N 1701-IV;
 18. Регламент передачі Міністерством юстиції та його територіальними органами державним реєстраторам даних про юридичних осіб, затверджено наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства юстиції України від 27 лютого 2007 р. N 23/74/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 березня 2007 р. за N 184/13451;
 19. Порядок підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об’єднань громадян та інших громадських формувань, затверджено наказом Міністерства юстиції України 08.07.2011 N 1828/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 р. за N 855/19593.