Методические рекомендации


Лого МинЮстАРК

Здійснення органами юстиції контролю за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін’юсту та внесені до державного реєстру атестованих судових експертів.