👉 Реестр должников
Минюст

Нормативная база: Представительство интересов государства в судах

Положение о секторе представительства интересов государства и Главного управления юстиции в судах; Гражданский процессуальный кодекс Украины от 18.03.2004 N 1618-IV (с изменениями); Кодекс административного судопроизводства Украины от 06.07.2005 N 2747-IV (с изменениями); Хозяйственный процессуальный кодекс Украины от 06.11.1991 N 1798-XII (с изменениями); Закон Украины от 08.07.2011 № 3674-VI «О судебном сборе»; Инструкция по делопроизводству в апелляционных и местных административных судах, утвержденная приказом Государственной судебной администрации Украины от 15.12.2006 N 155 (с изменениями); Инструкция по делопроизводству

Подробнее

Методические рекомендации: Контроль за деятельностью судебных экспертов

Здійснення органами юстиції контролю за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін’юсту та внесені до державного реєстру атестованих судових експертів.

Подробнее

Общие сведения: Контроль за деятельностью судебных экспертов

Відповідно до підпункту 4.63 пункту 4, 6.7, 6.8 Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі та Положення про районні, районні у містах, міські, (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 року № 1707/5, Головне управління юстиції здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на

Подробнее

Общие сведения: Международное сотрудничество

Згідно п.3 Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 року N 1707/5, одним з основних завдань Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим є здійснення в межах повноважень міжнародно-правового співробітництва.

Подробнее

Нормативное обеспечение: Международное сотрудничество

Міжнародна правова допомога у кримінальних справах Міжнародна правова допомога у кримінальних справах – це передбачена національним кримінально-процесуальним законодавством, міжнародними нормативно-правовими актами (договорами, конвенціями, пактами, протоколами, угодами і т.п.) підписаними Україною, або учасницею яких є Україна, або права і обов’язки по яких перейшли до України в порядку правонаступництва, процесуальна форма провадження на території іноземної держави процесуальних дій по встановленню статусу за суб’єктами кримінального судочинства; по збиранню, перевірці доказів; за позовом і арешту майна; надання інформації про

Подробнее

Анкета: Координационный совет молодых юристов

Додаток до Положення про Координаційну раду молодих юристів Автономної Республіки Крим при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим Анкета кандидата в члени Координаційної ради молодих юристів Автономної Республіки Крим при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим 1. Прізвище, ім’я, по батькові … 2. Рік народження … 3. Місце проживання … 4. Контакти … поштова адреса … телефон (роб/моб) … електронна адреса … 5. Освіта (номер і серія

Подробнее

Методические рекомендации

Порядок проведения органами юстиции проверок состояния правового образования, утвержден приказом Министерства юстиции Украины от 14.11.2011г. № 3325/5, зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 15.11.2011г. за № 1304/20042

Подробнее

Состав: Координационный совет молодых юристов

Додаток 2 до наказу Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим 12.02.2013 № 108/01-13 ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД Координаційної ради молодих юристів Автономної Республіки Крим при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим № з/п ПІБ Найменування посади 1. Бойко Василь Васильович — адвокат, член Національної Асоціації адвокатів України, Голова ради; 2. Бакаєв Сергій Миколайович — адвокат, юрисконсульт публічного акціонерного товариства «Сімферопольський машинобудівний завод «Прогрес», член Національної Асоціації адвокатів України, заступник

Подробнее

Положение: Координационный совет молодых юристов

Додаток 1 до наказу Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим 12.02.2013 № 108/01-13 ПОЛОЖЕННЯ про Координаційну раду молодих юристів Автономної Республіки Крим при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим І. Загальні положення. 1.1. Координаційна рада молодих юристів Автономної Республіки Крим при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим (далі — Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в АРК,

Подробнее